hutnia.pl

podziękowania

..."Bieg samotny przez pustynię problemową, gdzie tylko Pan Bóg wie jak jest, a ja trochę próbuję podskakiwać. Lubię bieg po rozpalonej blasze, na której nikt nie tańczy."...

Włodzimierz Sedlak, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie"


ks. prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sedlakowi za to, że przemycił swoim życiem i pracą żar, którego iskierkę miałem zaszczyt rozdmuchać.

mojej Rodzinie i bliskim za cierpliwość i wyrozumiałość, której potrzeba, gdy pochłania mnie praca;

Rodzinie Bonarów za gościnę i natchnienie;

prof. dr. hab. Kazimierzowi Bieleninowi za ogrom pracy dokumentacyjnej wykonanej przez niego i pod jego kierunkiem, będącej podstawowym źródłem mojej wiedzy...i za dostrzeżenie w mojej pracy racji, której przyznanie było dla mnie największą nagrodą i zarazem wyjątkowym zobowiązaniem.

wszystkim życzliwym ludziom, którzy wsparli moje działania.

c.d.n.

Marcin Marciniewski