hutnia.pl

pozostałe

"Starożytne hutnictwo świętokrzyskie" K.Bielenin, PTTK Zarząd Okręgu w Kielcach, 1960 rok, wydawca: Sport i Turystyka;

"Fitopatologia. Wybór metod badawczych", Z.Kiraly, Z.Klement, F.Solomosy, J.Voros, 1977 rok, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne;

"Fitopatologia leśna", K.Mańka, 1960 rok, wydawca: PWRiL;

"Barwne tablice najgroźniejszych chorób drzew leśnych", H.Orłoś, 1949 rok, Instytut Badawczy Leśnictwa;

"Podstawowe informacje dotyczące sposobu pomiaru, obliczenia i interpretacji wieku próbek organicznych ze świętokrzyskich piecowisk dymarskich, datowanych metodą C-14" Włodzimierz Mościski, Mieczysław F. Pazdur , Materiały Archeologiczne XVI, 1976 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Kronika. Jubileusz prof.dr.hab. Kazimierza Bielenina - czterdzieści lat badań nad hutnictwem świętokrzyskim" Jacek Rydzewski, Materiały Archeologiczne XXIX, 1996 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Przyczynki do dyskusji nad stanem archeologii polskiej" Stanisław Kukawka, 2004 rok, wydawnictwo Mado;

"Paralotniarstwo" Piotr Dudek, Zbigniew Włodarczyk, 2006 rok, wydawca: Arete;

"Mieczysław Radwan w 120. rocznicę urodzin" pod redakcją M.Karbowniczka, 2011 rok, wydawca: Wydawnictwa AGH