hutnia.pl

archeologia i historia

"Osadnictwo i budownictwo prapolskie", W.Hensel, 1947 rok, wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik";

"Na śladach rudnic. Igołomska "fabrica ferri" z okresu rzymskiego" T.Reyman, "Z otchłani wieków" Zeszyt 4 Lipiec-Sierpien 1952r, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, poznań 1952r.; (do pobrania>>>)

"Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957" K. Bielenin i M. Radwan, Materiały Archeologiczne I, 1959 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania>>>)

"Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1958 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne II, 1960 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1959 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne III, 1961 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania >>>)

"Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim 1960 i 1961 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne IV, 1963 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich w 1962 r." K. Bielenin, Materiały Archeologiczne V, 1964 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1963 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne VI, 1965 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1965 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne VIII, 1967 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

 "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1966 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne IX, 1968 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

 "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1967 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne X, 1969 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

 "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1968 r." K. Bielenin , Materiały Archeologiczne XI, 1970 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Rocznik Świętokrzyski.Tom III", 1972 rok, artykuł K.Bielenina pt. "Niektóre węzłowe zagadnienia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego" wraz z komentarzami, wydawca: Wydawnictwo Lubelskie dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

"Dymarski piec szybowy zagłebiony (typu kotlinkowego) w Europie starożytnej" K. Bielenin , Materiały Archeologiczne XIV, 1973 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania  >>>)

"Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", K.Bielenin, 1974 rok, wydawca: PWN Warszawa-Kraków oraz KTN Kielce i TPGHiPS Kielce

"Dalsze badania stanowisk dymarskich w rejonie Gór Świętokrzyskich" K. Bielenin , Materiały Archeologiczne XVI, 1976 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie", Stanisław Barański, 1979 rok, wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

"Dalsze materiały dotyczące chronologii stanowisk dymarskich w Górach Świętokrzyskich" K. Bielenin , Materiały Archeologiczne XXI, 1981 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Rola wywiadu ustnego w inwentaryzacji archeologicznej stanowisk dymarskich" K. Bielenin , Materiały Archeologiczne XXIII, 1986 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;

"Wczesne średniowiecze", G.Henderson, 1987 rok, PWN;

"Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza Gór Świętokrzyskich. Wydanie drugie, poszerzone i poprawione", K.Bielenin, 1992 rok, wydawca: KTN i TPGHiPS Kielce

"Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów", M.Fletcher i G.R.Lock, 1995 rok, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;

"50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia - Metalurgia - Edukacja", Sz.Orzechowski i I.Suliga, 2006 rok, wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe

"Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego", Sz.Orzechowski, 2007 rok, wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe;

"Najstarsze dzieje ziem polskich", J. Ostoja-Zagórski, 2005 rok, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej;