hutnia.pl

metalurgia i geologia

"Officina ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego", W.Roździeński, 1612 rok, wydawca Roman Pollack 1933r, wydanie wznowione w formie elektronicznej w 2009 roku przez wydawnictwo "Olimpprint" Leszczyński&Partners sp.k.;

"Geologia Regionu Łysogórskiego w związku z zagadnieniem złoża rud żelaza w Rudkach", Jan Czarnocki, 1950 rok, Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;

"Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni Staszic w Górach Świętokrzyskich", St.Jaskólski, Cz.Poborski, E.Goerlich; wydawca: Wydawnictwa Geologiczne Warszawa;

"Metalurgia żelaza w zarysie", S.Chodkowski, 1953 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwa Techniczne;

"Metalurgia stali", K.Turbin i G.Ojks, 1956 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

"Wielkopiecownictwo", S.Holewiński, 1956 rok, wydawca: PWSZ;

"Metody analizy rud żelaza i manganu", W.S.Syrokomski, 1958 rok, wydawca: Wydawnictwo Geologiczne;

"Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce", M.Radwan, 1963 rok, wydawca: Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa

"Metalurgia surówki", E.Mazanek, 1966 rok, wydawca: PWSZ;

"Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Słupia Nowa" P.Filonowicz, 1968 rok, Instytut GeologicznyWydawca: Wydawnictwa Geologiczne,

"Podstawy teoretyczne metalurgii żelaza", T.Mazanek i K.Mamro, 1969 rok, wydawca: Wydawnictwo "Śląsk";

"Procesy spalania i wymiany ciepła w wielkim piecu" E.Mazanek i W.Sabela, 1970 rok, wydawca: Wydawnictwo Śląsk;

"Rocznik Świętokrzyski.Tom III", 1972 rok, artykuł J.Piaskowskiego pt. "Wyroby żelazne kowali świętokrzyskich w okresie późnolateńskim i rzymskim, ich rozpowszechnianie i ocena jakości" wraz z komentarzami, wydawca: Wydawnictwo Lubelskie dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

"Proces wypełniania formy i krzepnięcia metalu", J.Lutosławski, 1975 rok,

"Technologia metali", Tom I-IV, S.Okoniewski, 1975 rok, WSiP;

"Encyklopedia Techniki. Matalurgia", praca zbiorowa, 1978 rok, wydawca: Wydawnictwo Śląsk;

"Procesy redukcji związków żelaza w stanie stałym. Ćwiczenia obliczeniowe i laboratoryjne", J.Janowski, R.Knihnicki, A.Łędzki, 1987 rok, Wydawnictwo AGH;

"Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Starachowice" M.Studencki, Państwowy Instytut Geologiczny, 1993 rok, Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny;

 "Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej na przykładzie ludów masywu Atakora", J.Łapott, 2008 rok, wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach;