hutnia.pl

"REGION ŻELAZA. Centra hutnicze kultury przeworskiej"


18.03.2014

Monografia autorstwa dr. Szymona Orzechowskiego - najnowsza i najobszerniejsza pozycja wydawnicza w historii badań nad hutnictwem dymarskim.

Polecamy książkę dr. Szymona Orzechowskiego, bedącą podsumowaniem i habilitacją jego blisko trzydziestoletnich badań nad hutnictwem dymarskim Gór Świętokrzyskich pt.: "REGION ŻELAZA. Centra hutnicze kultury przeworskiej" . Mamy jednak "kilka" uwag do treści i wiedzy w niej zawartej. Krytyczny głos M.Marciniewskiego, w naszej ocenie jest niezbędnym uzupełnieniem w/w publikacji: 

"Uwagi do monografii dr. Szymona Orzechowskiego, wydanej przez UJK w Kielcach, w 2013r., pt.:
„REGION ŻELAZA. Centra hutnicze kultury przeworskiej.”