hutnia.pl

kalendarium

..."Na zamówienie trudno pracować. Odkrycia bowiem naukowe nie mają kalendarza, co i kiedy należy zrobić. Największą satysfakcją jest zaskoczenie spokojnego klanu uczonych. To prawdziwa furia oburzenia za naruszenie ciszy i zadumy emerytowanej od chwili mianowania do zgonu."...

Włodzimierz Sedlak, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie"


26-30.08.2014r - XI Międzynarodowe Warsztaty Starożytnego Hutnictwa Nowa Słupia 2014. >>>

Od 10 lat odbywają się międzynarodowe spotkania miłośników historii metalurgii „Iron Smeltig Days”. Kilkudniowe warsztaty rokrocznie w różnych krajach gromadzą miłośników starożytnego hutnictwa. Proces otrzymywania żelaza z ubogich rud darniowych wciąż pozostaje zagadką. Jak dotąd, pomimo licznych doświadczeń, nikomu nie udało się zrekonstruować tego procesu w stopniu umożliwiającym przedstawienie zadawalającego opisu starożytnej technologii pozyskiwania żelaza. Poszukiwania te zgrupowały wielbicieli dawnej metalurgii – naukowców i amatorów, znawców tematu z wielu krajów. Wszystkich łączy wspólna idea: otrzymanie żelaza w prostym piecu. W czasie warsztatów każdy może realizować swój oryginalny pomysł. Miejsce dla siebie znajdzie skrupulatny badacz i eksperymentator notujący każdy szczegół kolejnego doświadczenia oraz amator mający własną ideę. Wśród nas można zweryfikować swoje hipotezy, przedstawić innym swój eksperyment, przedyskutować pomysły. Starożytna metalurgia nie jest wiedzą tajemną dostępną nielicznym. Każdy eksperyment umożliwia gromadzenie nowych doświadczeń i stawia nowe pytania. Przybliża nas do wspólnego sukcesu. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do współpracy.
W tym roku warsztaty odbędą się w Polsce, w rejonie Gór Świętokrzyskich, w miejscowości Nowa Słupia. Tu przed wiekami pracowały tysiące dymarek. Być może duchy dawnych hutników wspomogą nasze doświadczenia!

W.Weker (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

 


Jeżeli nie mamy ściśle posadowionych w miejscu i czasie planów - okaż cierpliwość.