hutnia.pl

Żelazo z naszych badań archeologicznych

Grąpie żelazne - niezwykle rzadko spotykane artefakty starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Oprócz prof. K.Bielenina, prof. W.Sedlaka, prof. W.Różańskiego i nas, nikt więcej nie odkrył ich w trakcie badań archeologicznych. Podziwiajcie piękno jednego z naszych okazów.