hutnia.pl

Drewno zatopione w klocu żużla - ciekawe znalezisko

Czy uwięzione w żużlu zupełnie niespalone drewno nie jest wystarczającym dowodem naukowym obalającym dotychczasową rekonstrukcję procesu? Oto nasze znalezisko przekazane w sierpniu do Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. W doskonale zachowanym, kompletnym i nie zniszczonym klocu żużla, nie ma w ogóle uwięzionego węgla drzewnego. Natomiast pełno jest świetnie zachowanego drewna. (sic!)