hutnia.pl

Żelazo z naszych rekonstrukcji

Owoc naszej pracy. Bezcenny, jeżeli zdobywa się go bez technologicznych i historycznych "skrótów". W innym przypadku jest tylko kawałkiem złomu, będącym materialnym świadectwem naukowej miernoty.