hutnia.pl

Budowa pieca - pień, polepa, patyczki. Ameliówka 2012

Nasza propozycja konstrukcji pieca jest niezwykle prosta i co najważniejsze ZGODNA z zabytkami odnalezionymi w badaniach archeologicznych. Opiera się wyłącznie na REALIACH TECHNOLOGICZNYCH kultury przeworskiej. Nikt oprócz nas nie proponował nigdy podobnych rozwiązań. Archeologio! Prostota i logika naszych odkryć obronią się! Dolary przeciwko orzechom!