hutnia.pl

Budowa pieca - pień, wyprawa, polepa, patyczki i takie tam ...

Po zapoznaniu się z wszystkimi zabytkami będącymi pozostałością po obudowie szybowej pieców dymarskich z rejonu Gór Świętokrzyskich, dokonaliśmy kolejnego zaskakującego odkrycia, którego fragment rekonstrukcji utrwalił dla Was Krzysztof Pęczalski ...