hutnia.pl

PIERWSZE KROKI

Zdjęcia z kwietnia 2010 roku pozwolą Wam poczuć ducha, jaki towarzyszył naszym pierwszym eksperymentom. Próby w pospiesznie wykonanych piecach, wypady w góry zaplatane z obowiązkami zawodowymi, radość i rozczarowania... Wichura myśli i niezwykle uczucie, że mimo wszystko zmierzamy we właściwym kierunku... Na marginesie - zdjęcia nie przedstawiają rekonstrukcji procesu, a jedynie badania nad pniem drzewa i samym drewnem jako elementami większej układanki.