hutnia.pl

Badania nie muszą być nudne :)

Wybrane fotki, które oddadzą klimat prac nad budową i działaniem pieców. Nie doszukujcie się w nich precyzyjnej rekonstrukcji. Materiał dokumentujący techniczny aspekt prac opublikujemy w odpowiedniej chwili.