hutnia.pl

Wydobycie rudy żelaza

Pozyskanie kilkuset kilogramów rudy żelaza w ciągu godziny, nawet przy użyciu najprostszych narzędzi nie stanowi żadnego problemu. Najważniejsza jest umiejętność lokalizacji złoża, której jak sądzimy naszym przodkom nie brakowało.