hutnia.pl

Drzewo... pień... piec...

Drewno w świecie naszych przodków było najważniejszym materiałem w gospodarce. Czy w naszych rękach i w naszej świadomości może nastąpić jego ponowne odkrycie? Pokażemy Wam drewnianą technikę w wymiarze dotąd nieznanym. Krok po kroku. Pierwsze fotki ze świętokrzyskich wiosek i lasów są zaproszeniem do wspólnej podróży w przeszłość...