hutnia.pl

Żelazo dymarskie - analiz ciąg dalszy.


16.02.2013

Kolejna porcja badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach pobranych z łupy żelaznej uzyskanej w procesie rekonstrukcyjnym w Biskupinie świadczy o coraz lepszym warsztacie naszego zespołu badawczego.

Podobieństwo produkowanego przez nas żelaza dymarskiego do tego odnajdywanego w badaniach archeologicznych pozwala nam z większą precyzją wyznaczyć kierunek badań w nadchodzącym sezonie rekonstrukcyjnym. Dzięki pomocy dr. Krzysztofa Polańskiego i Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego uzyskaliśmy pokaźną porcję wyników badań matalograficznych, niezwykle cennych na tym etapie naszych prac. Wstępna analiza jaką przeprowadziliśmy w oparciu o otrzymany materiał, czyni wyniki naszych rekonstrukcji coraz trudniejszymi do dalszego ignorowania w naukowej dyskusji. Potrafimy produkować żelazo bardzo podobne do historycznego. To fakt i mamy na to konkretne dowody. Wszystkich zainteresowanych najnowszymi wynikami prac nad żelazem rekonstrukcyjnym zapraszamy do ciągle uzupełnianego działu ŻELAZO >>>