hutnia.pl

Znaleziska przekazane


13.04.2011

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, odnalezione przez naszą drużynę przedmioty trafiły w poniedziałek do WUOZ w Kielcach.

Poprzedzona rzeczową rozmową z wojewódzkim konserwatorem zabytków, wizyta w WUOZ w Kielcach ma podwójny efekt. Pierwszy, dla nas bardzo ważny, to ustalenie pewnego rodzaju wstrzemięźliwości ze strony urzędników generujących opinie i korespondencję dotyczącą naszych odkryć archeologicznych. Nasze zapewnienia dotyczące poszanowania obowiązującego prawa być może przyczyniły się do takiego stanowiska. Obiecaliśmy również najpierw powiadamiać urzędników o odkryciach, a dopiero publikować o nich informacje w serwisie internetowym. Wtrącając - nie planujemy kolejnych odkryć archeologicznych.  Drugim istotnym aspektem jest wstępne ustalenie, że przekazane przez nas znaleziska są autentyczne i stanowią świadectwo starożytnego procesu hutniczego. Tak więc kilkadziesiąt kilogramów żużli, w tym z uwięzionym niespalonym drewnem, polepa z obudowy pieców, wyjątkowe odlewy kanałów gazowych i kawałek żelaza są materiałem na podstawie którego można wnioskowac o budowie pieca kotlinkowego i procesie produkcji żelaza. Oczywiście nadal się różnimy co do technologii i rekonstrukcji procesu ale możemy swoje różne zdania podeprzeć autentycznymi znaleziskami. Podsumowując - z pełną odpowiedzialnością można dziś orzec, że istnienie poziomych kanałów gazowych, zasilanie pieców drewnem i oblepiania ich szybów polepą ma potwierdzenie w badaniach archeologicznych.