hutnia.pl

Dym


22.02.2011

Zjawisko, bo tak chyba należy dym nazwać, znane każdemu z nas. Spojrzenie na jego właściwości przez pryzmat i doświadczenie naszych praprzodków ma niemałe znaczenie w technologii hutni.

Generator gazu drzewnego, współprądowy, przeciwprądowy, gazy redukujące pośrednio, sterowanie przepływami gazów, wilgotność i kinematyka dmuchu, temperatura gazów redukujących, a krzywa Boudouarda ... Brzmi to niemal dla każdego jak czarna magia. Dla naszych przodków też taką była. Wiedzieli natomiast doskonale jak wypalać pnie na łodzie i sprzęty gospodarskie, jak wędzić mięso i ryby, jak wypalać i czernić ceramikę. Nie znali trudnych naukowych terminów i interpretacji procesów przy tym zachodzących. ..a jednak wykorzystywali "czarną magię" z niemałą wprawą. Wrzucamy Wam taką krótką zajawkę tematu, który wkrótce rozwiniemy na potrzeby umocnienia proponowanej przez nas technologii produkcji żelaza.