hutnia.pl

Szczegóły techniczne pieca - rozważania


19.02.2011

Najbliższe dni będą obfitować w publikacje przybliżające techniczne spektrum planowanych na wiosnę działań.

Jak już sygnalizowaliśmy dotychczas zamieszczone informacje z zakresu techniki hutni, były tylko roboczym szkicem. Ponieważ wiosna tuż tuż, wracamy do technicznego aspektu naszych badań. Autor technologii podzieli się publicznie swoim doświadczeniem i wskaże główne wątki związane z  problematyką rekonstrukcji procesu. Dokładniejsza koncepcja konstrukcji pieca i generatora, a także doprecyzowanie pewnych terminów technicznych to efekt ostatniego tygodnia pracy. Relacja z prac będzie miała mocno roboczy charakter, a ręcznie tworzone szkice i krótkie komentarze powinny bez problemu przekazać myśl towarzyszącą procesowi. >>> Całość zostanie opisana w dziale archeologii  celem porównania dotychczasowych teorii z proponowaną przez nas. >>>