hutnia.pl

Znalezisko znów w naszych rękach!


01.02.2011

Krótki epizod z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach. Komentarz na marginesie badań.

W dniu dzisiejszym zwrócono nam żelazne znalezisko z pisemną opinią, że jest to żużel pochodzenia wielkopiecowego. Opinia ta jest dość zaskakująca. Z dwóch powodów. Pierwszym jest szybkość jej powstania, a więc i metoda analizy znaleziska. Drugim jest określenie znaleziska jako produktu procesu wielkopiecowego. Pierwszy pozostawimy bez komentarza. Nie znamy metod badania i warsztatu laboratoryjnego WUOZ w Kielcach. Nie upieramy się również, że jest to żużel pochodzenia dymarskiego, ale zbyt wiele przemawia za tym, by nie klasyfikować go do żużli wielkopiecowych. Jeżeli nie jest zaś żużlem  wielkopiecowym, to czym może być? Niepokoi nas łatwość wydawania opinii przez urzędników. Wątpliwości publikujemy na marginesie naszych badań >>>