hutnia.pl

Zapraszamy na drugie spotkanie robocze Projektu HUTNIA!


17.01.2011

Na dwa tygodnie przed planowanym na 01 lutego spotkaniem, informujemy o kolejnej odsłonie projektu...

Wraz z przygotowywanymi zaproszeniami, wszyscy goście specjalni otrzymają porządek i problematykę spotkania. Oczywiście każdy z zaproszonych będzie mógł umieścić w nim swoje propozycje - nasze działania to dyskusja w dobrym tego słowa znaczeniu. Mając na uwadze doświadczenie pierwszego spotkania, koniecznym będzie ogarnięcie całości chociażby w ramy czasowe, stąd konieczność wprowadzenia harmonogramu spotkania. Zastanawiamy się również, czy powinno mieć charakter otwarty. Nie potrafimy przewidzieć ile osób chciałoby wziąć udział w nim, a to wiąże się z doborem miejsca spotkania. Olbrzymia oglądalność naszego serwisu www oraz szeroka wiedza w nim zamieszczona, pozwalają wnioskować, że tylko nielicznym może zależeć na uczestniczeniu w  pracach "na żywo". Na wszelki wypadek proponujemy osobom chętnym w uczestnictwie wstępną deklarację w formie mailowej. Prosimy w zgłoszeniu podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy  >>>