hutnia.pl

Kolejna odsłona hutni na tle odkryć archeologicznych


15.01.2011

Wobec krytyki archeologów opartej na uniwersalnym "nie, bo nie" wracamy do publikacji materiałów źródłowych...

Mamy już rudę darniową, przygotowujemy pnie na piece, pracujemy nad wizualizacją procesu, a nawet przy Waszej pomocy zlokalizowaliśmy nieodkryte do tej pory kloce żużla. Projekt HUTNIA działa jak szwajcarski zegarek! Ułożyliśmy sprawnie cykl pracy na najbliższe tygodnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by podzielić się z Wami wiedzą zamkniętą w szafach i bibliotekach muzeów. Do zrozumienia problematyki hutni na tle  badań archeologicznych warto drobiazgowo poznać źródłowe materiały dokumentujące odkrycia z terenu Gór Świętokrzyskich. Opatrzone autorskim komentarzem Marcina Marciniewskiego, z zadanymi na końcu prostymi pytaniami mogą zmienić stanowisko oponentów raz na zawsze. Zapraszamy do lektury  >>>