hutnia.pl

Szukamy archeologa...


02.01.2011

Ogłaszamy vacat na stanowisko eksperta z dziedziny archeologii...

Poszukujemy archeologa lub zespołu archeologów, którzy co tu dużo mówić, odważą się sporządzić profesjonalną ocenę naszej technologii w świetle wyników badań archeologicznych. Dysponujemy bogatym materiałem źródłowym lub wskażemy jego miejsce (biblioteki, archiwa, etc.) Uczciwym z naszej strony jest przedstawienie do wiadomości publicznej eksperckiej opinii, która posadowi nasz projekt w archeologicznych realiach. Nie zależy nam na sporządzeniu dokumentu podważającego czyjekolwiek zdanie, tylko oceniającego realia nowości, którą odkrywamy i proponujemy. Ciężar krytyki bieżemy na swoje barki. Jeżeli archeologia podważy nasze badania, to ukłonimy się w pas i opuścimy scenę równie szybko, jak się na niej pojawiliśmy. Oczekujemy jednak polemiki opartej o rzeczowe argumenty.