hutnia.pl

Publikacja archeologów o Projekcje HUTNIA już dostępna na rynku


11.02.2015

Ocena wartości badań naszego zespołu wykracza poza kręgi nieoficjalnych komentarzy. Archeologia powoli oswaja się z naszymi badaniami oficjalnie odnosząc się do naszych prac - dodajmy, że POZYTYWNIE.

Zasygnalizowany w zeszłym roku artykuł dwójki archeologów z UW, A.Migdalskiej i K.Niemczaka wraz z komentarzem M.Marciniewskiego ukazał się wlaśnie drukiem w monografii "Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza, a rozwój gospodarczy" pod redakcją dra Stanisława Nowaka. W rozdziale "Z kart historii górnictwa i hutnctwa na Ziemiach Polskich" znalazły swoje miejsce publikowane na naszych stronach artykuły o nowych kierunkach badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Polecamy odświeżyć w pamięci artykuł i komentarz przy świadomości, że ogłoszone rok temu przez Gazetę Wyborczą sensacyjne doniesienia o rozwikłaniu tajemnicy starożytnych hutników przez członków ŚSDP w Kielcach legły w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez AGH w Krakowie. >>> Wyniki badań metaloznawczych dyskwalifikujace prace rekonstrukcyjne pod kierunkiem A.Wrony i A.Przychodniego zostały przedstawione podczas sesji naukowej poświęconej prof.K.Bieleninowi w EkoMuzeum w Starachowicach przez dra I.Suligę z AGH. Uzyskane żelazo i żużel nijak się mają do znalezisk archeologicznych. O tym Gazeta Wyborcza już nie napisała i zapewne nie napisze. 

Przy okazji - zachęcamy do zakupu cennej publikacji wydanej nakładem "EM Oficyny Wydawniczej Edward Mitek". Ta specjalistyczna pozycja z dziedziny historii przemysłu wydobywczo-hutniczego powinna uzupełnić biblioteczkę pasjonatów historii polskiej techniki (spis treści i wprowadzenie >>>)