hutnia.pl

Ruda żelaza w procesie dymarskim - analizy ciąg dalszy...


29.05.2013

Rosnąca liczba dokumentów źródłowych opisujących złoże "Staszic" w Rudkach i szczegółowa analiza wiedzy w nich zawartej mocno dowodzą, iż śmietana hematytowa była wiodącym minerałem w dymarskim procesie produkcji żelaza z rejonu Łysogór.

Starożytna kopalnia rud żelaza w Rudkach. To wokół niej rozbudował się na przełomie er największy poza limesem rzymskim okręg starożytnego hutnictwa. To w jej pylastych pokładach hematytów i limonitów  odnaleziono ślady intensywnej eksploatacji złóż rudy żelaza. To w niej starożytni górnicy drewnianymi narzędziami dobywali łatwy w eksploracjii minerał, będący podstawą do preparacji wsadu hutniczego setek tysięcy pieców dymarskich. Pylasta i ciastowata konsystencja rud żelaza w których główną rolę odegrała śmietana hematytowa, oprócz łatwości jej wydobycia posiadała jeszcze jedną, bardzo ważną cechę - niemalże idealny skład chemiczny, który po kilku prostych zabiegach gwarantował optymalny proces dymarski. (...)  Analiz rudy żelaza w świetle odkryć archeologicznych i badań laboratoryjnych ciąg dalszy >>>