hutnia.pl

Witaj w hutni...

"Wypracowane poglądy na budowę pieca i technologie procesu dymarskiego w oparciu o wyniki prac archeologicznych oraz badania i analizy metalurgiczne w początkowym okresie cechowały się pewnymi niezgodnościami z uzyskiwaną postacią żużla podczas wytopów eksperymentalnych w odniesieniu do kloców oryginalnych. (…) Pomimo akceptowania takiej teorii przez całe środowisko archeologiczne, Profesor szukał wyjaśnienia niezgodności. W ostatnich latach swojej aktywności uznał, że przyjęta wcześniej hipoteza dotycząca rekonstrukcji pieca i procesu dymarskiego jest niesłuszna. (...) Taka postawa naukowca o uznanym autorytecie jest nietuzinkowa. Niejako "przyznanie się do błędu" i zaproponowanie nowych poglądów w ostatnich latach życia jest niezwykle rzadkim przypadkiem w świecie naukowym”

M.Karbowniczek, „Kazimierz Bielenin. Twórca polskiej archeometalurgii. Monografia” 


Bieżące problemy: